ZigaForm version 5.9.1

Промени във фирмена регистрация


Променете регистрацията на вашата фирма в България.
Научете повече...

Данъчни консултации


Ще ви помогнем да намалите законно вашите данъци.
Научете повече...

Сертифициран превод


Сертифициран и легализиран превод на вашите документи.
Научете повече...

Юридически услуги


Пълен набор от юридически услуги за бизнеса ви.
Научете повече...

ДАНЪЧНА СИСТЕМА:


Корпоративен данък 10%

Данък върху дивидентите 5%

Дивидентите може да не се разпределят

Годишната данъчна декларация и заплащане на корпоративния данък се извършва до 31/03 всяка година, дори при липса на дейност.

ДДС 20%

Възстановяване на ДДС на всеки 3 месеца.

Регистрацията по ДДС е задължителна от самото начало за фирмите, извършващи ВОП.

За нас

ЮНИОН БАЛКАНС БИЗНЕС ООД (UNION BALKANS BUSNESS) Ltd. е създадено през октомври 2011 г. с цел да подпомага чуждестранните граждани и инвеститори да организират своя бизнес в България. Дружеството, често наричано от своите партньори за краткост „ЮББ“/”UBB”, има за своя основна задача да улеснява и подкрепя развитието на бизнес отношенията между балканските държави, чийто център е именно България. „Юнион Балканс Бизнес“ ООД извършва счетоводно отчитане на дружества, съставяне на годишни финансови отчети, предоставяне на данъчни и осигурителни консултации, регистрации на фирми, упълномощено представителство на чуждестранни физически и юридически лица, официални преводи от и на чужди езици.

Ние ще Ви помогнем в създаването на Вашето ново дружество в България или ще организираме преместването на Вашата фирма, осигуряваме професионално счетоводно и юридическо обслужване, за да се присъедини Вашата фирма към динамичния пазар на България. При необходимост, според дейността Ви, ще Ви информираме и ще подготвим документите Ви за съответния лиценз.

Също така помагаме при изграждането на Вашите нови партньорства като осигуряваме професионален и дискретен превод по време на Вашите срещи, цялостна организация и превод на Вашите бизнес форуми и конференции, превод пред нотариус, превод пред Държавни институции, както и надежден писмен превод на Вашите документи. В тази връзка „ЮНИОН БАЛКАНС БИЗНЕС“ ООД има сключен договор за извършване на официални преводи от и на чужди езици с Министерство на Външните Работи на Република България, както и международен сертификат за качество на писмените преводачески услуги.

Благодарение на ЮНИОН БАЛКАНС БИЗНЕС ООД в момента успешно работят в най-разнообразни области в България над 130 фирми. ЮНИОН БАЛКАНС БИЗНЕС ООД има създадени и продължава да развива трайни и надеждни партньорства със специалисти от различни сфери на икономическия живот в България и благодарение на това стабилно сътрудничество, както и на богатия си опит в работата с компании с международна дейност, можем да Ви предложим всичко, от което се нуждае Вашият нов бизнес в България за едно успешно начало.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА:


Предоставяме седалище на Вашата фирма на нашия адрес, без допълнително заплащане.

Задължително е откриването на фирмена банкова сметка, която можете да обслужвате чрез интернет банкиране.

В учредителния акт на дружеството може да се посочат различни дейности.

Минимален капитал за учредяване – 2 лв.

Едноличният собственик на капитала/съдружниците могат да бъдат и управител/управители.

При ООД е задължително единият от управителите – съдружниците да се осигурява.

По време на учредяването на дружеството не е задължително управителят – съдружникът да се осигурява.