ZigaForm version 5.9.1

Vergi danışmalar

Sizin gelir verginizin azaltması için her finans yılın sonunda Kanun’i kararlara dair profesyonel ve sorumlu tavsiye edeceğiz. Vergi danışmalar ve kararlar çeşitli tüzel kişilerin faaliyetlerinin konusuna göre özeldir.

Danışmalar bizim ofisimizde yapılır, kararlar yasal normlar çerçevisinde ve muhasebe raporlar üzere muhasebecilerimiz tarafından finans yılın en az 2 ay bitmesinden önce alınır.

Daha fazla bilgi almak için bizimle bağlanabilirsiniz.