Powered by ZigaForm version 3.9.7.3

Yeni firma kayıdı

Limited şirket ya da Anonim şirketi kayıt edebilirsiniz. Bu iki varyantın prosedürlerini ayırdediniz.

LİMİTED ŞİRKETİN KAYIDI

Tek kişilik Limited şirket ya da Limited şirket aşağıdaki tarzla yapılır:

A. Birinci fazda bize şunları göndermeniz gerekir (tabii ki özel olarak ofisimizi ziyaret edebilirsiniz):

1. Her taraftan fotoğraf çekilmiş yürürlükte olan kimlik kopyası, Limited şirket durumunda her ortağının belgesinin kopyası.
2. Ticaret siciline boş olup olmadığına dair yoklamak üzere istediğiniz firmanızın adı.
3. Tesis sermayelerin miktarı.
4. Limited şirket durumunda her ortağın katılım oranı ve idarenin tarzı. Bütün ortaklar idareci olabilirler – beraber ve ayrı, sadece birlikte (o halde imzalar beraber geçerlidir) ortaklar sadece birisini onları temsil edecek idareciyi gösterebilir.
5. Faaliyet sahası – şirketin mejgul olduğu temel faaliyeti.

Firmanın kayıdının fiyatı şunları kapsar:
– Bizim hukuk şubemiz tarafından gereken evrakların hazırlanışı ve onları istediğiniz dile tercüme edilmesi;
– Tüm gereken banka ve Devlet ücretlerin ödenmesi;
– Banka hesabı açılması, tesis sermayenin yatırılması;
– Eğer evraklarınızı yabancı ülkelerde yabancı noterin önünde onayladıysanız onların Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı’nda tercüme edilmesi ve yasallaştırılması;
– Merkez bizim yanımızda, muhasebe ofisimizde sizin istediğinize göre bir defalık ödeme.

Dilekçeyi ve ona eşlik eden belgeleri Ticaret siciline verilince 3-4 iş günü içinde sizin yeni firmanızı ve Ticaret sicil numarası ile firmanızın kayıdı kararı çıkmaktadır.

Anonim şirket

Anonim şirket sermaye ve ticaret şirketlerinin tipik bir temsilcisidir. Ticaret Kanun’un 158 maddesine göre Anonim şirketin sermayesi hisselere bölünmüştür. Şirket alacaklılarına sadece mal verebilir. Belirli tür ticaret faaliyetleri sadece Anonim şirket tarafından gerçekleştirilebilir. Örneğin kredi kurumların bankalar ve Sigorta Kanun’u ili ilgili emirnamelerinde “sigorta eylemi sadece Anonim şirket tarafından gerçekleştirilmiştir”.

Anonim şirketlerin tesisin inisyatife göre 3 tesis formları vardır:
a) İzin verme sistemi – Anonim şirketin tesisi üzere bankalardan, Sigorta Anonim şirketler tarafından özel izin istenir;
b) Emir sistemi – Devlet ve belediye malı ile Anonim şirketi. Bu halde bankanın emri ya da Belediye Mecli’sin kararı gerekir;
c) Normatif kontrol sistemi – Ticaret Kanun’una göre tipik ticaret Anonim şirketler.

Anonim şirketin tesis edilmesi genel toplantıda hisselerin yazılmasıyla olur. Kurucular Kurucu Meclis’te gereken belgeleri kabul eder. Kurucular çalışma yeteneğine sahip olan gerçek ya da tüzel kişi olmalıdır. Kurucuların iflas olmamaları gerekir. Kanun kurucuların sayısını sınırlamıyor – Tek Kişi Anonim şirketinde sadece tek kişi olabilir, diğer durumlarda – iki ya da daha fazla kişi olabilir. Tesis kararını genel toplantıya katılanların oybirliği ile alınır.

Anonim şirketin kuruluşunda sermayenin bütün miktarını yatırılması gerekmez, sadece % 25 yeterlidir. Sermayenin bütününü yatırmak üzere şirketin tüzüğünde tesis edilmesinden iki yıl kadar süre tayin edilir. Taksitler banka hesabına yapılır.

Anonim şirketin sermayesinin özelliği hisselere bölünmesidir. Genel boyut bütün hisselerin nominali ile aynıdır. Sermayenin en düşük değeri 50 000 lv. Belirli anonim şirketlerde Kanun daha büyük sermaye talep eder – örneğin bankalara – 10 000 000 lv.

Hisseler değerli senetlerdir ve onlarla Anonim şirketin üyeliği ve sermayeye katılımı gerçekleşir. Onların 3 fonksiyonu vardır: a) sermayenin gerçekleşme formu; b) üyelik formu; c) çeşitli tür değerli senetler.

Anonim şirketin idaresi mürekkep ve resmidir. Çeşitli idare metotları ayırabiliriz:
a) tek dereceli idare sistemi; b) iki dereceli idare sistemi.

Sistemin seçimi Anonim şirketin tüzüğünde yansıtılır. Anonim şirketin organları:
1. Hissedarların Genel toplantısı;
2. Yonetim kurulu (tek dereceli sistem) ya da Gözetim kurulu (iki dereceli sistem)

Hissedarların Genel toplantısı: esas kararları alan temel organ sayılır, fakat operatif kararlarını Yönetim kurulu almaktadır. Oy kullanma hakkı olan bütün hişşedarlardan oluşur. Özel olarak ya da temsilci vasıtası ile katılırlar. Genel toplantıda herhangi kurulun üyesi hissedarları temsil etmesi yasaklanır.

Manda organları olarak Anonim şirketin kurulları 5 yıldan fazla seçilemez. Ilk seçilen kurulların mandası 3 yıldan fazla süremez. Eğer tüzük izin verirse kurullar çok defa yeniden seçilebilir.

Tek dereceli sistem sadece bir kuruldan oluşur – en az 3, en çok 9 kişiden oluşan Yönetim kurulu. Yönetim kurulun ve kurulun icra üyesi arasında ilişkiler yönetimi yükleme sözleşmesiyle oluşur.

Ikinci dereceli sistem Gözetim kurulundan oluşur – direkt olarak Anonim şirketini yönetmesinde Yönetim kurulunu kontrol etmektedir. Gözetim kuruluğun istediğinde Yönetim kuruluğu herhangi bir zamanda danışmalar ve rapor hesapları vermektedir. Yönetim kurulu yönetim ile ilgili her durumları Gözetim kurulu başkanına bildirir. Gözetim kurulu Yönetim kurulunun üyelerini seçer, ücretlerini tayin eder. Gözetim kurulu ile Yönetim kurulu arasında ilişkiler yönetimi yükleme sözleşmesiyle tanzim edilir.