ZigaForm version 5.9.1

MUHASEBE HİZMETLERİ

Sizler için en iyi ve modern muhasebe hizmetini yarattık!

Bizim muhasebecilerimiz bütün dünyadan gelen belgelerinizi her gün gerçek zamanda işlerler.

Muhasebe şubemizde enerjik finans, muhasebe ve kontrol uzmanlarımız ve işletme yönetimi sizin için çalışmaktadır.

ERP sistemini kullanarak ağda sizin işinizin neticelerini tam olarak takip etmekte ve değerlindirmekteyiz.

Uluslararası Muhasebe Standartlarını mükemmel bilmemize rağmen bizim mikroşirketler için Ulusal Muhasebe Standartlarını uygulamaktayız.

Bizim İş ve İş maaşı sistemi ve insansal kaynaklar yönetimi vasıtasıyla iş sözleşmelerini hazırlamakta, sigorta deklarasyonları sunmakta, maaşları hesaplamakta, enformasyonu Ulusal Sigorta Enstitüsü’ne sunmaktayız. Bu da sizin işinize dair bizim ödevlerimizin sadece bir kısmıdır.

Ekibimiz sizi ve şirketinizi profesyonel yetki sorumluluğu üzerine alarak Bulgaristan Vergi İdare’si önünde sizi temsil etmektedir.

Sizlere uygun fiyatlı, rekabetsiz abonelik kaliteli muhasebe hizmeti öneririz. Muhasebe hizmetlerimizi verdiğimiz çeşitli şirketler sayısında uluslararası anlaşmalarda, üç taraflı operasyonlarda, Toplum dışı devletlerle ithalat ve ihracatta, mesafe ticarette, turizmde, hizmetlerde, topluluk içi satın almada, toplum içi siparişlerde, aracılıkta çok büyük pratik deneyimiz vardır. Çeşitli ticaret faaliyetleriyle mejgul olan müşteriler tarafından zengin portföy için her gün kendimizi geliştirir uzmanlaştırırız.

Devlet kurumların önünde yetkili temsilcilik öneririz.

Avrupa Birliği dışında ticaret için gereken EORİ numarasının kayıdı.

Katma Değer Vergisi Kanun uyarınca kayıt.

Şunları bilmeniz önemlidir: Katma Değer Vergisi Kanun’un kayıdı iki çeşit olur – istediğinizde gönüllü ve mecburi – tedavülün 50 000 lv ya da 25 000 euro eriştiği halde. Kayıttan sonra sizin isteğinizle kayıdı bozamazsınız ya da firmanızı en az iki yıl kapatamazsınız. Bulgaristan’da Katma Değer Vergisi Kanun’u üzere kaydedilmiş şirketler Katma değer Vergisi Deklarasyon’u her ayın 14 kadar sunulmalıdır. Firmanın faaliyeti olup olmadığı farketmez.

Muhasebe hizmeti şunları kapsar:
– Her ay Katma Değer Vergi’si Deklarasyon’un sunulması;
– VIES deklarasyonlar;
– INTASTAT deklarasyonlar;
– Ulusal Muhasebe Standartlar’a göre şirketin hesaplarını tutma;
– İş Kanun’una ve Sosyal Güvenlik Kanununa’a göre dosyaları tutma, sigortaları hesaplama. Her ay maaş ve sigorta ile ilgili Deklarasyon sunulması;
– Nakit akışlarının takip edilmesi;
– Danışmalar, bilanço, raporlar hazırlanması;
– Maliye planlanması;
– Vergi – hukuk danışması;
– Vergi dairelerin önünde teftişler ve kontrollerde yetkili temsilciliği;
– Katma Değer Vergisi’nin iadesi;
– Yıllık finans raporları ve Yıllık Vergi Deklarasyonları hazırlanması ve sunulması.

Muhasebe hizmeti aylık abonelik Sözleşmesi hariç “ЮНИОН БАЛКАНС БИЗНЕС” OOД 3,6 ve 12 aylık ön ödemeli paketler için tercihli fiyatlar önerir.

Bizim muhasebe hizmetimizin fiyatı belgelerin sayısana bağlı değildir (aylık belge akışı), firmanızın faaliyetinin özelliğine bağlıdır. İnanırız ki doğru hesap verme işinizin başarılı olması için önemli bir kısmıdır, fakat bütçenizi asla yükletmemelidir.

Siz iş yapınız, bürokrasiyi bize bırakınız!