ZigaForm version 5.9.1

Firma kayıdın değişmeleri


Bulgaristan'daki firmanızın kayıdını değiştiriniz.
Daha fazla bilgi alınız...

Vergi danışması


Sizin vergilerinizin yasal indirilmesine yardımcı olacağız.
Daha fazla bilgi alınız...

Sertifika tercümesi


Sizin belgelerinizin sertifika ve legal tercümesi.
Daha fazla bilgi alınız...

Hukuk hizmetleri


Sizin işinize dair tüm hukuk hizmetleri.
Daha fazla bilgi alınız...

VERGİ SİSTEMİ:


Kurumlar vergisi 10%

Kazanç hisseleri vergileri 5%

Kazanç hisseleri bölüştürülmeyebilir

Yıllık vergi beyannamesi ve kurumlar vergisinin ödenmesi her yıl 31.03. kadar faaliyet olmaması dahi yapılır.

Katma değer vergisi 20%

Her 3 ayda Katma değer vergisinin iadesi, Katma değer vergisinin kayıt edilmesi firmaların başlangıcında gerektir

Bizim hakkımızda

“ЮНИОН БАЛКАНС БИЗНЕС” OOД (UNION BALKANS BUSNESS) Ltd. ekim ayında 2011 yılında yabancı vatandaşlarına ve yatırımcılara Bulgaristan’da kendi işlerini kurmak üzere yardım etmek amacı ile kurulmuştur. Şirkete partnerler tarafından kısaca “ЮББ”/”UBB” adı verilmiştir. Şirketin genel ödevi Balkan devletlerin iş ilişkilerinin gelişmesini desteklemektir. “Юнион Балканс Бизнес” OOД şirketlerin muhasebe hesaplarını, yıllık mali raporlarını düzenler, vergi ve sigorta verir, firma kayıtlarını, yabancı gerçek ve tüzel şahısların temsilciliğini, resmi tercümeleri yapar.

Biz size Bulgaristan’da yeni şirket kurmanıza yardımcı olacağız ya da firmanızın yerini değiştirmesini organize edeceğiz. Sizin firmanız Bulgaristan dinamik pazarına eklenmesi amacı ile profesyonel muhasebe ve hukuk hizmelerimizi temin etmekteyiz. Gerektiğinde faaletinize göre size bilgi vereceğiz ve evraklarınızı lisans için hazırlayacağız.

Ayrıca sizin yeni ortaklıklar kurmanıza yardım etmekteyiz. Bunun için sizin iş görüşmelerinizde size profesyonel gizli tercüme, sizin iş forumlarınızın, konferanslarınızın organizasyonunu ve tercümesini, noter önünde tercüme etmesini, Devlet kurumların önünde sizin belgelerinizin güvenli tercümesini etmekteyiz. Bu konuda “ЮНИОН БАЛКАНС БИЗНЕС”OOД Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı ile yabancı dillerden resmi tercüme yapılmasına dair imzalanmış sözleşmesi ayrıca yazılı tercüme hizmetlerinin kalitesine dair sertifikası vardır. .

“ЮНИОН БАЛКАНС БИЗНЕС” OOД sayesinde şu an Bulgaristan’ın en çeşitli bölgelerinde 130 firmadan fazla başarıyla çalışmaktadır. “ЮНИОН БАЛКАНС БИЗНЕС”OOД Bulgaristan’ın ekonomik hayatının çeşitli alanlarında uzmanları ile sabit ve güvenli ortaklıklar kurmuştur ve onları geliştirmeye devam etmektedir. Bu sabit ortaklık sayesinde, ayrıca uluslararası şirketleriyle çalışma tecrübemize dayanarak sizin Bulgaristan’daki yeni işinizin başarılı olması üzere her konuda size teklifte bulunmaktayız.

ŞIRKET KAYDI:


Bizim adresimizi sizin Şirketiniz'e merkez olarak ek ücretsiz veriyoruz.

Şirket banka hesabı açmanız mecburdur ve bu hesabı İnternet bankacılığından hizmet edebilirsiniz.

Şirket kuruluş belgesi çeşitli faaliyetler belirtebilir.

Kuruluş için asgari sermaye - 2 lv.

Sermaye tek sahibi/ ortaklar yönetici/ yöneticiler olabilir.

Limited Şirket yöneticilerinden birisi sigortalı olması zorunludur.

Şirket kuruluşu esnasında yöneticinin/ ortağın sigortalı olması zorunlu değildir.