ZigaForm version 6.1.1

Ίδρυση-σύσταση εταιρείας στην Βουλγαρία

Ίδρυση της εταιρεία σας, σε οποιαδήποτε περιοχή της Βουλγαρίας που μπορεί να περιλαμβάνει επιπλέον:
– Γραφειοκρατική διαδικασία σύστασης της εταιρείας σας.
– Ενοικίαση του εργασιακού σας χώρου.
– Εξοπλισμό του εργασιακού σας χώρου.
– Πρόσληψη του προσωπικού σας.
– Οργάνωση της διαφημιστικής καμπάνιας της εταιρείας σας, που μπορεί να περιλαμβάνει internet site και έντυπο διαφημιστικό υλικό.
– Συμβολή στην αγορά των υπηρεσιακών σας αυτοκινήτων, καθώς και όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που έπονται γύρω από αυτό. Μπορούμε να ιδρύσουμε την εταιρεία σας στην Βουλγαρία χωρίς απαραίτητα να ταξιδέψετε στην γειτονική μας χώρα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ

Η ίδρυση μιας μονοπρόσωπης ή πολυπρόσωπης Ε.Π.Ε. ,πραγματοποιείται κατά τον ακόλουθο τρόπο:

A. Σε πρώτη φάση θα πρέπει να μας στείλετε:

Εγγραφή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης ΕΟΟΔ ή ΟΟΔ

(Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ή Εταιρεία Περιορισμένη Ευθύνη )

 Όταν ήδη έχετε πάρει απόφαση να δημιουργήσετε την καινούρια σας Εταιρεία μαζί μας, ακολουθεί η πρώτη φάση, η οποία περιλαμβάνει την ίδρυση και την εγγραφή της εταιρείας σας στο Εμπορικό Μητρώο. Εμείς μπορούμε να σας βοηθήσουμε στη δημιουργία της καινούριας σας εταιρείας στη Βουλγαρία και στο άνοιγμα  νέων τραπεζικών λογαριασμών χωρίς να είναι απαραίτητο να ταξιδέψετε στη Σόφια, Βουλγαρίας. Μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τη διαδικασία on-line ή εάν προτιμάτε μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας στο κέντρο της Σόφιας.

Ότι και αν αποφασίσετε, να δράσετε εξ’ αποστάσεως ή  να έρθετε επί τόπου στα γραφεία μας για να δημιουργήσουμε την καινούρια σας εταιρεία, θα πρέπει να μας διαθέσετε:

1. Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας/ διαβατηρίου σε ισχύ που πρέπει να έχει φωτοτυπηθεί από τις δύο πλευρές. Σε περίπτωση δημιουργίας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης – αντίγραφο δελτίου ταυτότητας/ διαβατηρίου του κάθε εταίρου.

2. Συμπληρωμένο έντυπο εγγραφής, το οποίο θα λάβετε από εμάς.

Η τιμή για την εγγραφή της καινούριας σας εταιρείας είναι τελική, περιλαμβάνει τον Φ.Π.Α. και επίσης την αξία όλων των απαραιτήτων δραστηριοτήτων:

– Την προετοιμασία των απαραίτητων εγγράφων από το νομικό μας τμήμα και την μετάφραση των εγγράφων στην επιθυμητή από εσάς γλώσσα από τον ειδικευμένο μας μεταφραστή.
– Την πληρωμή όλων των απαραιτήτων τραπεζικών και κρατικών χρεώσεων.
– Το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού συσσώρευσης κεφαλαίου σε BGN (λέβα) και την κατάθεση του κεφαλαίου ίδρυσης.
– Εάν τα έγγραφα σας έχουν επικυρωθεί από συμβολαιογράφο στην αλλοδαπή, μετάφραση και νομιμοποίηση τους από το Υπουργείο Εξωτερικών της Βουλγαρίας.
– Διεύθυνση Εταιρείας – σε μάς, στο λογιστικό μας γραφείο, πληρώνετε μια φορά, κατόπιν αιτήματός σας.

Μετά από την υποβολή του αιτήματος και των δικαιολογητικών στο Εμπορικό Μητρώο, μέσα σε 3 – 4 εργάσιμες ημέρες βγαίνει η απόφαση για την εγγραφή της καινούριας σας Εταιρείας και ο αριθμός εγγραφής της. Είστε έτοιμος για την τελευταία, τη δεύτερη φάση – εγγραφή σύμφωνα με τον Νόμο περί του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, Εγγραφή VIES.

Β. Η δεύτερη φάση (μετά την έκδοση της απόφασης) περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:

1. Εγγραφή της εταιρείας σας σε καθεστώς Φ.Π.Α. για να αποκτήσει δικαίωμα σε ενδοκοινοτικές και μη συναλλαγές. Κόστος παράβολου εγγραφής 50 ευρώ.
2. Εγγραφή της εταιρείας στο μητρώο Τελωνείου για έκδοση αριθμού ΕΟRΙ, μόνο στην περίπτωση που η εταιρεία σας εμπορεύεται με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κόστος εγγραφής, 45 ευρώ.
3. Άνοιγμα Τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας σας σε ευρώ με internet banking και μεταφραστικά έξοδα. Κόστος, 60 ευρώ.

Η δεύτερη φάση διαρκεί περίπου 15 ημέρες. Κατά την δεύτερη φάση είναι πλέον απαραίτητη η φυσική σας παρουσία για 1(μία) εργάσιμη ημέρα.

Η μηνιαία λογιστική παρακολούθηση για εταιρείες παροχής υπηρεσιών που δεν απασχολούν προσωπικό, κοστίζει 80 ευρώ μηνιαίως. Για εμπορικές εταιρείες χωρίς απασχόληση προσωπικού, 90 ευρώ μηνιαίως. 110 ευρώ ετησίως που αφορούν πληρωμές προς το Κράτος για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων της εταιρείας.Η ασφάλεια του Διαχειριστή ξεκινά από την χαμηλότερη κλίμακα των 70 ευρώ τον μήνα και είναι απαραίτητη μετά την έκδοση των πρώτων τιμολογίων. Επίσης, για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων της εταιρείας σας κάθε Ιανουάριο, απαιτούνται 110 ευρώ που αφορούν Κρατικά Παράβολα και αμοιβή μας. Εάν οι Διαχειριστές είναι 2 (δύο), είναι υποχρεωτικό να ασφαλιστεί μόνο ο ένας εξ’αυτών. Δεν είναι υποχρεωτικό να ασφαλιστούν και οι δύο δηλαδή. Σε περίπτωση που είναι ασφαλισμένος στην Ελλάδα, τότε μας προσκομίζει έντυπο Α1 από τον ασφαλιστικό του φορέα στην Ελλάδα και τον απαλλάσσουμε από την υποχρέωση ασφάλισης στην Βουλγαρία και το αντίστροφο.

H “Union Balkans Business” Ltd. είναι εγγεγραμμένη ως Διαχειριστής Προσωπικών Στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου της Βουλγαρίας για τα Προσωπικά Δεδομένα, με αποκλειστικό νούμερο 320943 και ως εκ τούτου τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υπάρχει περίπτωση να διαρρεύσουν από εμάς. Για τον λόγο αυτό μπορείτε κάλλιστα να αισθάνεστε ασφαλής κατά την διάρκεια σύστασης της εταιρείας σας ακόμη και στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η παρουσία σας στην Βουλγαρία.