Kişisel verilerinin toplanması, işlenmesi ve korunması ile ilgili politikamıza dair enformasyon

 

 

 

Lütfen bu belgeyi dikkatli okuyunuz! O size gerçek kişilerin kişisel verilerinin toplanması, işlenmesi ve korunması ile ilgili politikamızı açıklamaktadır. Bu politika

 

 

AVRUPA PARLAMENTOSUNUN VE KONSEYINİN 13 ve 14 maddelerinin Düzeni'ne dayanmaktadır.

 

Eğer bu belge ile razı değilseniz site vasıtası ile sunulan hizmetlerimizi kullanamazsınız.

 

 

Sitemiz www.unionbalkansbusiness.com (Site) ve onun mobil versiyonun aracılığı ile muhasebe, hukuk, tercüme ve arabulucu hizmetlerimizi sizlere sunmak amacıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

 

Kişisel verilerinizin işlenmesinde aynılarını korumak amacı ile bütün normatif belgelere ve AB Düzeni'ne 2016/ 679 (Düzen) uymaktayız.

Bu Düzen'e göre sizinle ilgili sizi özdeşleyebilir her enformasyon kişisel veridir. Bu kişisel verileri ile ilgili otomatik ve diğer araçlarla yapılan eylemler kişisel verilerin işlenmesidir. (İşlenme)

Bu kişisel veriler " " idarecisi, onların taşıyıcısı ve ona bağlı şahıslar grubu tarafından toplanmakta ve işlenmektedir. Bu grup muhasebe, hukuk ve danışma hizmetlerini sunmaktadır. (Biz)

 

Hizmetlerimizi " " ve ona bağlı şahısların ofislerinde yapmaktayız. Adresimiz: , . , . 1000, .. 145 . , .1, .6 .. 157 , .1. Hizmetlerimizi firma sitemizin temas bölümü tarafından ve elektronik adresimizden office@ubb-gr.com gerçekleştirmekteyiz.

 

İdareci tarafından işlenilen kişisel veriler şunlardır: adlar, doğum yeri ve tarihi, kimlik numaralı, veriliş tarihi, belgeleri veren organlar, telefon, posta ve elektronik adresleri.

 

Bizimle temasa girince nasıl ve ne kadar kişisel veriler vereceğinize dair siz karar veriyorsunuz. Bizim sunduğumuz formlarda verilerinin mecburi ya da gönüllü olduklarını açıkça tayin ediyoruz. Eğer formda mecburi kişisel verileri doldurmazsanız biz hizmeti ya da onun kısmını veremeyiz.

 

Kişisel verilerin işlenmesinin gayeleri: Bulgaristan Tiçaret Kanun'un normatif emirnamelerine göre yeni tüzel kişilerinin kayıt edilmesi için gereklidir. Bulgaristan vergi ve sigorta emirnamelerine göre İş ve Medeni sözleşmelerini kayıt etmek amacı ile, Ticaret sözleşmelerini ve vekaletleri imzalamak için kişisel veriler gereklidir.

Gerçek kişilerin kişisel verilerini korumak üzere AB Düzeni'ne 2016/679 27 Nisan 2016 s. ve Direktif'in 95/46 iptal edilmesine dayanmaktadır.

Sizin kişisel verileriniz hiçbir zaman kanunlara aykırı üçüncü kişilere verilmeyecektir. Politikamıza göre hizmetlerimizi gerçekleştirmek amacıyla üçüncü kişilere vereceğimiz kişisel veriler şunlardır:

Görevliler avukatlar ve noterler;

Devlet kurumlarında görevliler Sicil Dairesi, Ticaret Sicili, Ulusal Gelir Acentesi, Ulusal Sosyal Güvenlik Enstitüsü ve gereken diğer devlet kurumları; bankalar.

 

Kişisel verilerin koruma süresi:

Aşağıda kişisel verilerin çeşit türlerinin koruma süresini görebilirsiniz. Verilerin korunmasına şu genel koruma prensiplerine dayanmaktayız. Minimum hacimde, hizmete göre gereken süre kişisel verilerin kanunlara göre güvenliğini sağlamaktadır.

 

Tayin ettiğimiz koruma süreleri:

 

 

Veriler ve/veya belgeler türleri

Vadeler

Açıklamalar

Yazışma, teklifler, siparişler, dilekler, talepler, telefon görüşmeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hizmetin güvenliğini sağlamak üzere yazışma, siparişler, teklifler 5 (beş) yıl süre ile korunmaktadır

Sitemizin elektronik, telefon görüşmeleri, elektronik posta yolu ile bize gelen bütün soruları, şirketlerin kayıt etmek için siparişleri, sormaları, tartışmaları çözmek amacı ile bütün enformasyonu korumakta ve işlemekteyiz. Bulgaristan Kanunlar'a uyarak, zamanaşımını göz önüne bulundurarak bu enformasyonu (5) beş yıl korumaktayız

 

Yasal ve zamanaşımı koruma süreleri:

 

 

Belge türleri

Vadeler

Yasal dayanak

ş bordroları

50 yıl, 1 Ocak hesap döneminden itibaren takiben hesap dönemini

Muhasebe Kanun'u m.12

Vergi sigortası Usul Kanun'u m. 38

Muhasebe sicilleri ve mali raporları, vergi kontrol belgeleri, denetim ve sonraki mali teftişleri

 

10 yıl, 1 Ocak hesap döneminden itibaren takiben hesap dönemini

Muhasebe Kanun'u m.12

Vergi sigortası

Usul Kanun'u m. 38

Bütün kalan muhasebe enformasyonun taşıyıcaları

3 yıl, 1 Ocak hesap döneminden itibaren takiben hesap dönemini

 

Muhasebe Kanun'u m.12

 

Vergi sigorta kontrolü vergileri

5 yıl kamu borcunun geri dönmesi üzere süresinin dolmasından sonra

 

Vergi sigortası

Usul Kanun'u m. 38

Koruma süresi geçince enformasyonun taşıyıcıları (kağıt ya da teknik) eğer Ulusal Arşiv'e teslim etmeleri gerekmiyorsa yok edilebilir

 

 

Muhasebe Kanun'u m.13

Vergi sigortası

Usul Kanun'u m. 38

Vergi belgeleri, Katma Değer Vergisi Kanununa

m. 119 ve 120 göre

Kayıtlar m.123 p.2 ve 3, ithalat gümrük vergileri

5 yıl kadar kamu borcunun geri ödemesi zaman aşımının süresi geçince. Orijinal belgeler bunu tasdik etmeleri gerektir

 

Katma Değer Vergisi Kanun'u m. 121

Rapor belgeleri, güncel mali rapor defterleri dahil ve elektronik taşıyıcısından kontrol şeridleri

 

5 yıl

Mali Cihaz Kanun'u m.42

p. 6

 

 

 

Kamu borçları

 

5 yıl, yılın 1 Ocak itibaren takiben kamu borcunun ödenmesi gerektiği yılı

 

Vergi sigortası Usul Kanun'u m.171, p.1

 

10 yıl, 1 Ocak'tan itibaren, takiben kamu yükümlülüğün ödülmesi sayıldığı yıl zamanaşımının durdurulmasına rağmen

 

Vergi sigortası

Usul Kanun'u m.171, p.2

Ulusal Sigorta Enstitü'sü yanlış ya da asılsız sigorta ödemeleri için alacaklar

5 yıl, 1 Ocak yılından itibaren

10 yıl, 1 Ocak yılınından itibaren, zamanaşımının kesintisine rağmen

 

Sosyal Güvenlik Kanun'u

m. 115 p. 1

Ulusal Sigorta Enstitü'sünden alacaklar

 

3 yıl, yılın 1 Ocak'tan itıbaren

Sosyal Güvenlik Kanun'u

m. 115 p.2

Diğer alacaklar

5 yıl umum ödeme zamanaşımı

 

3 yıl şu alacaklara:

emek ücreti;

tazminat ve gerçekleştirilmemiş sözleşmenin vazgeçme bedeli;

kira, faiz ve periyodik ödemeler

 

Borçlar ve sözleşmelerle İlişkin Kanun'u m. 110 ve m.111

 

 

Kişisel veriler profilleme için kullanabilecekler mi: HAYIR

 

Kişisel veriler doğrudan pazarlama için kullanabilecekler mi: HAYIR

 

 

Sitemiz enformasyon toplamak üzere çerezler ve başka gizli teknik araçları kullanmıyordur.

 

 

B Düzeni'ne 2016/679 göre kişisel verilerin şahsın hakları:

         Haber alma hakkı Politikamızın amacı sizin kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili ayrıntılı bilgi vermektir.

         Kişisel verilere ulaşım istemek sizin özel verilerinizin işlenmesi ile enformasyon ve bununla ilgili haklarınızı bilmeniz gerek.

         Eğer verileriniz tamamlanmamış ya da eksikse onları düzeltme, silme ya da sınırlama hakkınız vardır.

         Kişisel verilerinin işlenmesine karşı itiraz etme hakkı.

         Verilerin taşınabilirliği hakkı size ait özel verileri popüler boyutta, makine okumaya uygun şekilde kabul etme hakkınız var. Bu verileri de başka bir Idareci'ye kullanmak üzere hakkınız vardır.

         Profilleme karşı itiraz hakkı - Otomatik işlenmeye dayanılmış konusu olmamanız hakkınız vardır.

         Razılığının geri çekme hakkı Her zaman kişisel verilerin işlenmesine dair geri çekmeye hakkınız vardır. Bu halde verilerin işlenmesi Kanun'a aykırı oldukları demek değildir.

         Gözetim organına itiraz hakkı Eğer sizce verilerinizin işlenmesi Kanunla'ra aykırı ise Gözetim organına şikayet verebilirsiniz.

 

Haklarınızı kullanmak üzere yazılı şekilde verilerin korunması ile ilgili görevliye aşağıdaki usullerden birisini seçip sunabilirsiniz:

 

1.      Elektronik adresimize - office@ubb-gr.com

2.      Sitemize sorma ile

3.      Şirketimizin adresine: ., . 1000, .. 145 . , .1, .6

 

Temsilci: İvelina Tserovska, Baş muhasebeci

 

 

Kişisel verilerin Taşıyıcısı onların koruma süresini sağlanmasına, kendisi ve işlenme ile ilgili diğer katılanların süreyi aşmamalarına dair garanti vermeleri gerektir.

 

Taşıyıcının kişisel verileri işlemek ve korumak üzere iç kuralları vardır ve bu verileri sadece usulüne uugun yetkili görevliler kullanma hakları taşıdıklarına garanti vermelidir.

Taşıyıcının diğer işlemecilerle sözleşme imzaladığına göre sizin kişisel verileriniz AB Düzeni'ne 2016/ 679 (Genel Düzen) dayanmaktadır.

 

Taşıyıcı sizin verilerinizin kopyalarını ya da ulaşımı sadece başkasının haklarını bozmamak şartı ile size sunacağını bildirmek istemektedir.

Taşıyıcı sizin için otomatik karar almaz ne de sizin kişisel verilerinizi proffiller.

Sizin kişisel verilerinizin güvenliği sağlanmıştır, buna emin olmalısınız.

 

sitesi ve elektronik adresi çerezlr kullanmıyor ve doğrudan pazarlama gerçekleştirmiyor.

 

Sizin kişisel verilerinizin güvenliği ve teknik sağlanması üzere çok ciddi örgütsel önlemler alınmıştır.

Ofis ve sunucu dairelerine kontrollü ve izlenen ulaşım temin edilmiştir.

Güvenlik şirketleriyle uzun vadeli sözleşme imzalamışız.

Düzende sözkonusu olan bütün teknik güvenliği için önlemler temin etmişiz.

 

Düzene göre işlenilen kişisel verilerinizin korumak üzere uygun teknik ve örgütsel önlemler şunlardır:

 

1.      kişisel veriler böyle işlenmeli ki ek enformasyon gerekmeden konkre gerçek sahısla bağlı olmamalıdır. Bu ek enformasyon teknik ve örgütsel önlemler sözkonusudur. Bu tedbirler gerçek şahsın özdeşlenmemesine dair garanti etmesi gerektir;

2.      kişisel verilerin şifrelenmesi;

 

3.      işlem sistemlerinin ve hizmetlerinin devamlı gizliliğin, bütünlüğün, mevcut olmasının ve dayanaklığının garanti edilmesi;

 

4.      işlemlerle ilgili otomatik işlem sistemlerinin log dosya tutulması;

 

5.      görevlilerin eğitimi bizim görevlilerimizi devamlı eğitmekteyiz;

 

6.      proje süresinde koruma prensiplerine dayanarak uygun koruma teknik ve örgütsel önlemler alınması. Bu önlemler hazırlık süresinde uygun araçlar seçmesiyle ilgilidir. Gerçek garantilerini sağlamak üzere verilerin minimum indirilmesi;

 

7.      varsayılan olarak her kişisel veri sadece konkre amaç ile yapılması üzere uygun garantili önlemler alınmalı. Bu görev toplanılmış kişisel verilerin işleme derecesi, koruma süresi ve ulaşımı ile ilgilidir. Özellikle bu önlemler özel verilerin gerçek şahsın tarafından müdahalesiz diğer şahıslar verilere ulaşım yapamamasını garanti etmelidir.

 

 

Bu konuda destek ve gözetim amacı ile siber savunma özel firma ile devamlı hizmet temin etmişizdir.