ZigaForm version 5.9.1

Данъчни консултации

Ние ще Ви посъветваме професионално и отговорно относно законовите данъчни решения за намаляване на данъка върху доходите Ви в края на всяка финансова година. Данъчните консултации и решения са специфични в зависимост от предмета на дейност на различните юридически лица.

Консултациите се извършват в нашия офис и решенията, в рамките на законовите норми и на основание счетоводните отчети, се вземат заедно с нашите счетоводители, минимум 2 (два) месеца преди приключването на финансовата година.

За повече информация можете да се свържете с нас.