ZigaForm version 5.7.6

Промени във фирмена регистрация

Процесите в бизнеса са динамични и много често се налагат промени във вече учредено дружество.

Такива промени може да са породени от необходимостта от:

1. Смяна, вписване или заличаване на управител.
2. Включване или изключване на съдружници.
3. Ппромяна на адреса на управление.
4. Смяна на името на дружеството.
5. Увеличаване и намаляване на капитала.
6. Обявяване в ликвидация и заличаване и други.

При всеки от тези случаи е необходимо вписване в Търговския регистър на съответната промяна. В случай, че имате необходимост от някоя от предлаганите от нас услуги, е необходимо само да се свържете с нас, за да изготвим необходимите документи за промяната, да ви ги предоставим за подписване и нотариална заверка (когато такава е необходима) и да ги внесем вместо вас в Агенция по вписванията.