ZigaForm version 5.5.1

Цени

Ние сме коректен партньор на Вашия бизнес и вярваме в „честната игра“ . Затова нашите цени са коректно и ясно обявени  и  не са се променяли в последните 7 години, за да можете да планирате устойчиво на пред .

Ако все пак имате въпроси , непременно ни пишете.

Ценоразпис

Регистрация на ООД/ЕООД, с вкл. Държавни и нотариални такси
900 лв.
Промяна в обстоятелствата на Дружество, с вкл. Държавни такси
900 лв.
Годишен пакет за счетоводно обслужване на регистрирано по ЗДДС Дружество с дейност търговия, без персонал
1900 лв. / година
Годишен пакет за счетоводно обслужване на регистрирано по ЗДДС Дружество с дейност услуги, без персонал
1900 лв. / година
Годишно данъчно и счетоводно приключване и подаване на ГФО в Търговски Регистър
220 лв.
Подготовка на документи за Удостоверения А1 и СИДДО
800 лв.
Регистрация по ЗДДС
160 лв
Регистрация на ЕОРИ номер
100 лв.
Консултантска услуга в нашия офис
100 лв.
Писмен превод на документи – обикновена поръчка, до 3 дни
20 лв.
Устен превод в банка
100 лв. / банка

При легализация и заверки на писмени преводи на официални документи, Държавните такси се определят от конкретната Държавна институция, която следва да завери документа и превода.

За всеки отделен вид документ, моля свържете се с нас за повече подробности и пълна информация.
Можете да регистрирате вашата компания от разстояние от всяка точка на света, без да пътувате до България, като цената остава същата.

Услугите са предплатени. Плащанията се извършват само по банков път.