Μετάφραση στα Βουλγαρικά

Μετάφραση και θεώρηση δικαιολογητικών ή άλλων εγγράφων από την Ελληνική στην Βουλγαρική και αντίθετα, με επίσημη άδεια του Υπουργείου Εξωτερικών της Βουλγαρίας,αρ.συμβολαίου 1776.

Επίσης, προτείνουμε επίσημη γραπτή και προφορική μετάφραση στα Αγγλικά, στα Ιταλικά, στα Ρώσικα και στα Ισπανικά.

Η εταιρεία μας έχει την δυνατότητα να καλύψει επαγγελματικά και υπεύθυνα, όπως έχει ήδη κάνει στο παρελθόν συνδιαλέξεις και διασκέψεις σε υψηλό επίπεδο.

Οι υπηρεσίες διερμηνείας που μπορεί να σας προσφέρει η εταιρεία μας είναι οι εξής:
– Διερμηνεία κατά την διάρκεια των επιχειρηματικών σας συναντήσεων.- Διερμηνεία κατά την επίσκεψή σας σε Δημόσιους Οργανισμούς και Υπουργεία της Βουλγαρίας.
– Διερμηνεία κατά την υπογραφή συμβολαίων σας ή άλλων δικαιολογητικών σε συμβολαιογραφεία.- Μετάφραση προσωπικών σας δικαιολογητικών ακόμη και online.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στο site μας τις τιμές μας.

H “Union Balkans Business” ΕΠΕ έχει πιστοποίηση ISO EN 15038:2006 για την ποιότητα των μεταφράσεων σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας.