ZigaForm version 5.7.6

Защо в България

Освен факта, че България е една много красива страна с гостоприемно население, има още няколко сериозни причини, поради които си струва да се основе фирма тук:

1. Опростената данъчна система. Данъчната ставка в България е 10%, най-ниската сред страните – членки на Европейския съюз.
2. Образованата и същевременно не скъпата работна сила. Като се има в предвит, че минималната работна заплата възлиза на около 255 евро на месец, четири пъти по-ниска, отколкото в Гърция на пример.
3. България една от най-евтините страни – членки на Европейския съюз, относно храна, облекло и недвижими имоти.
4. Благодарение на краткото разстояние в километри от Гърция, България е единствената страна-членка на Европейския съюз с граници с Гърция и Турция, което я превръща в търговски вход за Европейския съюз.
5. Благодарение на данъчната реформа от 2007 г. в страната се цели насърчаване на предприемачеството и осигуряване на прозрачна и работеща данъчна система, в съответствие с правото на ЕС. С тази реформа се отменя прогресивната данъчна скала за юридически лица и се заменя с единна ставка (плосък данък) 10%, което се отнася за данъчното облагане на дружествата.

Основни данъци:
– Личен данък 10% (плосък данък)
– Корпоративен данък е 10% (плосък данък)
– 5% данък върху дивидентите
– Данъкът върху добавената стойност (ДДС) 20% и нула за износ и вътреобщностни доставки.

Задължение за регистриране по закона на ДДС е само в следните случаи:
– Оборот над 50 000 лв. (€ 25,000)
– Вътреобщностни доставки над 20 000 лева (€ 10,000)
– За продажба от разстояние над 70 000 лева (€ 35,000)

Има акцизи върху алкохол, тютюневи изделия, луксозни автомобили, електричество и петрол.

Общинските съвети определят, в рамките на закона, точния размер на местните данъци и такси:
– Общински данък върху всички недвижими имоти от 0.5% до 2%
– Местен данък за прехвърляне на собственост от 1,3% до 2,6%.

България е подписала споразумения с всяка една европейска държава (СИДДО) за избягване на двойното данъчно облагане.

Гърция и България имат подписано споразумение за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на данъците върху дохода и капитала (Закон 2255/1994, Държавен вестник 195/18.11.1994).