Превод

Преводаческият отдел на „Юнион Балканс Бизнес“ ООД предлага цялостна и професионална организация на Вашите бизнес срещи, събития и конференции, професионален устен превод, наем на конферентни зали, кабини, озвучителна техника, кетъринг, рекламни материали.

При нас работят на постоянни трудови договори екип от млади филолози, специализирани във всички видове устни преводи, както и със специалисти в конкретни езикови области на науката, бизнеса и технологиите. Преводаческият отдел на „Юнион Балканс Бизнес“ ООД работи по специално разработена и оценена система за международно качество на писмените преводачески услуги.

„Юнион Балканс Бизнес“ ООД има сключен договор Νο 1776 за извършване на официални преводи от и на чужди езици с Министерство на Външните Работи на Република България, затова можем да ви предложим различни устни и писменни преводачески услуги, заверки и легализации на Вашите документи.

– Устен превод по време на Вашите бизнес срещи.
– Превод по време на посещението Ви в български държавни институции,министерства и банки.
– Разяснение, когато подписвате договори и пълномощни пред нотариус.
– Превод на вашите документи, дори и онлайн.
– Организация на Вашите конференции, организиране на конферентни зали, преводаческа техника и разбира се осигуряване на безупречен симултанен превод в кабина, както и консекутивен превод на Вашите бизнес форуми.

„ЮНИОН БАЛКАНС БИЗНЕС“ ООД работи с млади, високо квалифицирани преводачи – филолози, с богата обща култура, благодарение на които преводите са ясни и точни. Заедно успешно превеждахме на международни конференции с различни тематики в София, като тези на ОБЕС (Синдикално сдружение на работещите в индустриалната сфера), Гърция, Съюза на хората с редки болести, България и много други.

Специализирани сме в преводите на частно-правни и фирмени документи. Извършваме преводи за големи организации като Гръцката Телефонна Компания ОТЕ.

Имаме опит в превода на лични документи като дипломи, удостоверения.

Специализирани сме в превода на икономическа и юридическа документация, актове, търговски договори и др.

Преводаческите ни услуги са на изключително високо качество, ежедневно оценявано от нашите клиенти и партньори, а бързината и коректността, с която ги извършваме са на много разумни цени.

За повече информация вижте нашите цени.

“Юнион Балканс Бизнес“ ООД е сертифицирано по ISO и има издаден лиценз зa Европейският стандарт за качесто на преводаческите услуги EN 15038:2006.