ZigaForm version 5.5.1

Счетоводни услуги

Създадохме за Вас и Вашият малък бизнес най- доброто и модерно счетоводно обслужване!

Счетоводителите ни обработват ежедневно Вашите документи , идващи от цял свят, в реално време.

В счетоводният ни отдел работят  за Вас енергични специалисти по финанси, счетоводство и контрол, и бизнес администрация .

Използваме ЕРП –система за счетоводство на фирми, в мрежа, която  ни  дава възможност с точност и прецизност да проследяваме и оценяваме резултатите на Вашия бизнес.

Въпреки, че познаваме Международните Счетоводни Стандарти отлично, ние прилагаме Националните Счетоводни Стандарти на България за нашите микро предприятия.

Чрез нашата  система ТРЗ – труд и работна заплата  и управление на човешките ресурси, изготвяме трудови договори, подаваме осигурителни декларации , извършваме изчисления на заплати, подаваме информация в НОИ и това са само част от задълженията на Вашия бизнес, които можем да поемем.

Счетоводният ни екип представя Вас и Вашите компании пред Данъчната администрация на България , поемайки пълна отговорност за своите действия и професионални компетенции.

Предлагаме Ви абонаментно качествено счетоводно обслужване на разумни цени, без конкуренция. Благодарение на многото и различни по дейност дружества, чието счетоводство водим, имаме сериозен и богат практически опит в счетоводното отчитане на международни сделки, тристранни операции, внос-износ с държави извън Общността, дистанционна търговия, туризъм, услуги, вътрешнообщностно придобиване, вътрешнообщностни доставки, посредничество. Заради богатото портфолио от клиенти с различни търговски дейности, ние не спираме да се развиваме и специализираме всеки ден.

Предлагаме упълномощено представителство пред Държавни институции в България.

Регистрация на ЕОРИ номер, необходим при търговията със стоки извън Европейския съюз.

Регистрация по ЗДДС.
Важно е да знаете, че съществуват най-общо два вида регистрация по ЗДДС в България – доброволна, по желание и задължителна, при достигнат оборот от 50 хил. лв или 25 хил. Евро. След регистрацията по ваше желание, не бихте могли да се отрегистрирате или да закриете фирмата си най-малко 2 години. В България се подават ДДС декларации от регистрираните по ЗДДС дружества всеки месец, до 14-то число, независимо дали фирмата е имала дейност или не.

Счетоводното обслужване включва:
– Ежемесечно подаване на ДДС декларации.
– VIES декларации.
– INTASTAT декларации.
– Водене на счетоводните сметки на дружеството, съгласно Националните Счетоводни Стандарти.
– ТРЗ – водене на трудови досиета, според Кодекса на Труда и Кодекса за Социално осигуряване, изчисляване на осигуровки, в съответствие с данъчното и социално – осигурително законодателство в страната. Ежемесечно подаване на Декларации, свързани с осигуровки и заплати.
– Следене на паричните потоци.
– Изготвяне на справки, баланси, отчети.
– Финансово Планиране.
– Данъчно-правно консултиране.
– Упълномощено представителство пред Данъчните служби, данъчна защита при ревизии и проверки.
– Възстановяване на ДДС.
– Изготвяне и подаване на Годишни Финансови Отчети и Годишни Данъчни Декларации.

Освен Договор за месечен абонамент за счетоводно обслужване, „Юнион Балканс Бизнес“ ООД предлага също и преференциални цени за предплатени пакети за 3, 6 и 12 месеца.

Цената на нашето счетоводно обслужване НЕ зависи от броя на издаваните и получавани от вас документи /месечния Ви докоментооборот/. Тя се влияе от спецификата на дейността, която развива Вашата фирма. Ние вярваме, че коректното счетоводното отчитане е важна и неразделна част от успеха на Вашия бизнес, но то не трябва да натоварва по никакъв начин Вашия бюджет.

Правете бизнес, бюрокрацията оставете на нас!