Цени

Ценоразпис

Регистрация на ООД/ЕООД, с вкл. Държавни и нотариални такси
900 лв.
Промяна в обстоятелствата на Дружество, с вкл. Държавни такси
900 лв.
Годишен пакет за счетоводно обслужване на регистрирано по ЗДДС Дружество с дейност търговия, без персонал
1900 лв. / година
Годишен пакет за счетоводно обслужване на регистрирано по ЗДДС Дружество с дейност услуги, без персонал
1500 лв. / година
Годишно данъчно и счетоводно приключване и подаване на ГФО в Търговски Регистър
220 лв.
Годишно счетоводно обслужване на фирми без дейност и подаване на Годишни Данъчни Декларации и Отчети
300 лв.
Годишно счетоводно обслужване на фирми, регистрирани по ЗДДС, без дейност, с нулеви декларации и подаване на

Годишни Данъчни Декларации и Отчети
800 лв.
Подготовка на документи за Удостоверения А1 и СИДДО
800 лв.
Регистрация по ЗДДС
100 лв
Регистрация на ЕОРИ номер
90 лв.
Предоставяне на бизнес адрес – седалище
100 лв.
Консултантска услуга в нашия офис
100 лв.
Писмен превод на документи – обикновена поръчка, до 3 дни
18 лв.
Устен превод в банка
100 лв. / банка
Устен превод на час
80 лв. / час

При легализация и заверки на писмени преводи на официални документи, Държавните такси се определят от конкретната Държавна институция, която следва да завери документа и превода.

За всеки отделен вид документ, моля свържете се с нас за повече подробности и пълна информация.
Можете да регистрирате вашата компания от разстояние от всяка точка на света, без да пътувате до България, като цената остава същата.

Услугите са предплатени. Плащанията се извършват само по банков път.