ΜΕΤΑΒΟΛΉ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΣΑΣ


Τροποποιήσεις καταστατικού της εταιρείας σας.
Learn more...

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΈΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ


Θα σας κατευθύνουμε στην διαχείριση των φόρων σας.
Learn more...

ΜΕΤΆΦΡΑΣΗ ΣΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΆ


Επίσημες και πιστοποιημένες μεταφράσεις των εγγράφων σας.
Learn more...

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΌ ΓΡΑΦΕΊΟ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΊΑ


Νομική κάλυψη της εταιρείας σας.
Learn more...
Φ.Π.Α. 20%

Φόρος Εισοδήματος 10%

Φόρος Μερισμάτων 5%, δεν είναι
όμως υποχρεωτική η κατανομή τους

Ελάχιστο κεφάλαιο έναρξης 1 ευρώ

Στις Πολυπρόσωπες Ε.Π.Ε. είναι υποχρεωτικό να ασφαλιστεί ένας εκ των διαχειριστών – μετόχων

Κατά την διαδικασία έναρξης της εταιρείας δεν είναι υποχρεωτική η ασφάλιση του διαχειριστή – μετόχου

Η υποβολή της φορολογικής δήλωσης της εταιρείας σας και η πληρωμή του φόρου εισοδήματος πραγματοποιείται από τις 01/01 έως τις 31/03 κάθε έτος ακόμη και όταν δεν υπάρχουν φορολογικές κινήσεις

Η Εταιρεία μας

Η UNION BALKANS BUSINESS Ltd ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2011 με σκοπό να σας βοηθήσει στην οργάνωση της επιχείρησής σας στην χώρα της Βουλγαρίας. H UBB Ltd ενθαρρύνει τις επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών. Θα σας υποστηρίξουμε στην ίδρυση-σύσταση της εταιρείας σας στην χώρα της Βουλγαρίας, στην λογιστική παρακολούθηση της εταιρείας σας, στην νομική κάλυψη, στην οργάνωση της εταιρείας σας ώστε να μπει δυναμικά στην αγορά της Βουλγαρίας, όπως π.χ. εύρεση προσωπικού, διαφήμιση, κατασκευή ηλεκτρονικής σελίδας, εύρεση κατάλληλου εργασιακού χώρου. Επίσης θα σας βοηθήσει στην διερμηνεία κατά την διάρκεια των επιχειρηματικών σας συναντήσεων από έμπειρο δυναμικό και στην έγκυρη μετάφραση των δικαιολογητικών σας, καθώς έχουμε υπογράψει συμβόλαιο με το Υπουργείο Εξωτερικών της Βουλγαρίας που πιστοποιεί την εγκυρότητα των γραπτών και προφορικών μεταφράσεων.

Επιστροφή Φ.Π.Α. κάθε 3 μήνες

Παρέχουμε έδρα της εταιρείας σας στο λογιστικό μας γραφείο χωρίς οικονομική επιβάρυνση

Υποχρεωτικός ο Εταιρικός Τραπεζικός λογαριασμός όψεως
τον οποίο χειρίζεστε με e-banking

Υποχρεωτική η εγγραφή σε καθεστώς Φ.Π.Α. από την
πρώτη στιγμή για όποιες εταιρείες συμμετέχουν σε
ενδοκοινοτικές συναλλαγές

Στο καταστατικό της εταιρείας μπορούν να υποδειχθούν
διάφορα αντικείμενα δραστηριότητας

Ο μέτοχος/μέτοχοι μπορεί να είναι και διαχειριστής/διαχειριστές
Tα Νέα Μας